Miért követem Jézust – zsidó emberek vallomása„Sőt mint hivatalában megőszült rabbi, mint törvényeihez hü öreg zsidó ember bizonyságot teszek róla: Jézus az Izráel igért Messiása, Krisztus a הברית מלך, a szövetség angyala, kinek jövetelét népünk nem szünt meg remélni. A Messiás eljött! Ezt a szózatot kiáltom ujjongva a világba. E szózatnak akarom szentelni ajkamat és tollamat, ennek akarok élni.” (Lichtenstein Izsák 1825-1908)

Ha nem ő volt, akkor nem csak zsidónak nem szabad hinniük benne, de senkinek sem. Viszont ha ő volt a Messiás, akkor a legzsidóbb dolog, amit tehetek, hogy elfogadom Jézust, és Úrként és Messiásként hiszek benne. (Joseph Steinberg)