A hetek ünnepe – Savuot avagy PünkösdA Tóraadás, szövetségkötés ünnepe, az aratás ünnepe, az első termés ünnepe, és a Szentlélek kiáradásának és az Új Szövetségnek az ünnepe.

The_Ten_Commandments_(Bible_Card)Ez az ünnep a Peszach-hoz kapcsolódó események folytatása és lezárása. Nincsen Savuot Peszach nélkül. 🙂

Az Ómerszámlálás

Az elnevezés a 3Mózes 23:15-16-ból származik. Itt olvasunk arról, amit ma „Ómerszámlálásnak” hívunk.

„Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig. Akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak.”

A számolt „hetek” okán, illetve az „ötvenedik”, görögül pentekoszté nap elnevezése miatt hívjuk Savuot illetve Pünkösd ünnepének. Az aratás az árpával kezdődött, és ennek az első zsengéjét kellett bemutatni Peszach ünnepének második napján, majd innentől kezdve minden ember felelőssége volt önmaga számára számolni a napokat, heteket. Az ómerszámlálás végén már a búzát is learatták, és beérett a fák első gyümölcse is.

A Tóra és a szövetségkötés ünnepe

Ezen a napon kapott Izráel Tórát a Sinainál, azaz ezen a napon kapta a Tízparancsolatot.

Mivel a Tóra olyan tápláléka Izráelnek, mint a gyermek számára az anyatej, ezért szokás ezen az ünnepen tejes ételeket enni. A túrós palacsinta (blincesz) igazi sláger.

Headshots

Egyes hagyományok szerint hiba volt, hogy a nép a tóraadás előtti éjszakán nem készült, hanem aludt, és ezt a hibát egyes közösségek megpróbálják utólag úgy korrigálni, hogy az ünnep bejövetele utáni éjszakán virrasztanak, és a Tórát tanulmányozzák.

Az aratás és az első termés ünnepe

Kánaán elfoglalása után ezen az ünnepen hozták el Jeruzsálembe a hétféle gyümölcs első termését, és adták oda azoknak, akiknek nem volt földjük.

A Messiás Jesua…

…azon az éjszakán, amelyen elfogták, könnyek között és vért verejtékezve virrasztott, ám tanítványait elnyomta az álom. (Lukács evangéliuma 22:39-46) Értetlenségükön és gyengeségükön a Szentlélek eljövetele változtatott, a rá következő Savuot ünnepén. (Apostolok Cselekedetei 2)

Ekkor teljesedett be Jirmejahu/Jeremiás próféciája az Új szövetségről (Jeremiás 31:31-34), amely nem abban különbözik a régitől, hogy ne lenne Isten törvénye érvényes. Azonban Jesua követőinek, mindazoknak, akik részesülnek ebből az ajándékból, a Tóra már a szívükbe van írva, és életük egy új Teremtés első jó gyümölcsét termi.