HitvallásunkAz un. Nicea-Konstantinápolyi hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született minden idő előtt,
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől;
született és nem teremtetett,
az Atyával egylényegű, és általa lett minden.
Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből.
Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett,
és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján,
újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat,
és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától (és a Fiútól) származik,
akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk,
és aki szólt a próféták által.

Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.
Ámen.

A reformáció öt alapelve, avagy az öt “sola”:

Sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás);
sōlā fide (egyedül hit által);
sōlā grātiā (egyedül kegyelemből);
sōlus Christus (egyedül Krisztus);
sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség).